Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång franska vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-N1019

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.59
Urval 2 18.59
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång franska på Linnéuniversitetet 18.59 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

11

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2015 sökte 11 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång franska vid Linnéuniversitetet varav 1 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 14.76 0.35
Urval 2 15.80 0.35
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång franska på Linnéuniversitetet 15.80 i urvalsgrupp BI, 14.76 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

9

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 9 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång franska vid Linnéuniversitetet varav 1 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö