Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång fysik/matematik vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-N1014

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.77 14.98 0.60
Urval 2 15.80 14.98 0.60 99.99
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång fysik/matematik på Linnéuniversitetet 14.77 i urvalsgrupp BI, 14.98 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

25

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

8

Under HT2016 sökte 25 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång fysik/matematik vid Linnéuniversitetet varav 9 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 8 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 6 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 15.50 0.50
Urval 2 14.15 99.99
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång fysik/matematik på Linnéuniversitetet 17.60 i urvalsgrupp BI, 15.50 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

39

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

4

Under HT2015 sökte 39 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång fysik/matematik vid Linnéuniversitetet varav 2 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 5 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 4 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.30 0.80
Urval 2 13.21 0.80
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång fysik/matematik på Linnéuniversitetet 14.30 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

36

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 36 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång fysik/matematik vid Linnéuniversitetet varav 4 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 4 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 3 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö