Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång historia vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-N1000

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.10 15.04 0.40
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång historia på Linnéuniversitetet 14.10 i urvalsgrupp BI, 15.04 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

138

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2017 sökte 138 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång historia vid Linnéuniversitetet varav 19 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 18 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 20 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.60 15.44 0.70 0.00
Urval 2 12.54 14.46 0.70 99.99
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång historia vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.60 i urvalsgrupp BI, 15.44 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

137

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 137 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång historia vid Linnéuniversitetet varav 20 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 15 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 14 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.00 12.92 0.80 4.00
Urval 2 11.40 11.93 0.45 4.00
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång historia vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.00 i urvalsgrupp BI, 12.92 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

134

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under HT2015 sökte 134 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång historia vid Linnéuniversitetet varav 15 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 15 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 16 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 16.60 0.75 0.00
Urval 2 17.15 16.60 0.75 99.99
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång historia vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

170

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under HT2014 sökte 170 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång historia vid Linnéuniversitetet varav 24 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 9 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 8 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö