Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång idrott hälsa vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-N1002

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.25 13.27 0.20 0.00
Urval 2 13.80 16.74 0.20 99.99
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång idrott hälsa vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 13.25 i urvalsgrupp BI, 13.27 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

125

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

14

Under HT2016 sökte 125 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång idrott hälsa vid Linnéuniversitetet varav 24 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 17 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 11 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.21 15.95 0.20 0.00
Urval 2 12.12 15.55 1.00 99.99
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång idrott hälsa vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 13.21 i urvalsgrupp BI, 15.95 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

122

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

21

Under HT2015 sökte 122 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång idrott hälsa vid Linnéuniversitetet varav 18 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 14 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 8 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.98 14.85 0.50 0.00
Urval 2 13.70 14.33 0.20 99.99
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång idrott hälsa vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.98 i urvalsgrupp BI, 14.85 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

147

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

26

Under HT2014 sökte 147 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång idrott hälsa vid Linnéuniversitetet varav 21 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 16 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 16 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö