Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång idrott och hälsa vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-01608

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.85 14.88 0.35 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång idrott och hälsa vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.85 i urvalsgrupp BI, 14.88 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

124

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

18

Under HT2020 sökte 124 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång idrott och hälsa vid Linnéuniversitetet varav 9 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 9 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 10 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.00 13.15 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång idrott och hälsa vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.00 i urvalsgrupp BI, 13.15 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

121

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

13

Under HT2019 sökte 121 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång idrott och hälsa vid Linnéuniversitetet varav 13 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 15 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 8 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö