Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång matematik vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-N1015

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.25 18.33 0.95
Urval 2 19.45 18.33 0.95
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång matematik på Linnéuniversitetet 17.25 i urvalsgrupp BI, 18.33 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

47

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

3

Under HT2016 sökte 47 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång matematik vid Linnéuniversitetet varav 5 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 4 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.30 12.88 1.35
Urval 2 14.30 12.88 1.35
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång matematik på Linnéuniversitetet 14.30 i urvalsgrupp BI, 12.88 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

70

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 70 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång matematik vid Linnéuniversitetet varav 11 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 5 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 5 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.65 14.57 0.90 99.99
Urval 2 17.60 14.57 0.90 99.99
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång matematik vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 10.65 i urvalsgrupp BI, 14.57 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

62

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

14

Under HT2014 sökte 62 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång matematik vid Linnéuniversitetet varav 13 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 8 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 5 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö