Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång musik vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-N1016

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.30 13.26 0.30
Urval 2 11.30 13.26 0.30
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång musik på Linnéuniversitetet 11.30 i urvalsgrupp BI, 13.26 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

44

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

12

Under HT2016 sökte 44 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång musik vid Linnéuniversitetet varav 14 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 7 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 7 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.65 13.10 0.35
Urval 2 14.65 13.10 0.35
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång musik på Linnéuniversitetet 14.65 i urvalsgrupp BI, 13.10 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

58

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

16

Under HT2015 sökte 58 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång musik vid Linnéuniversitetet varav 17 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 11 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 10 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 0.20 99.99
Urval 2 16.10 0.20 99.99
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång musik vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

35

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 35 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång musik vid Linnéuniversitetet varav 4 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 4 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö