Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång psykologi vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-N1004

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.47 18.64 1.35
Urval 2 20.21 15.52 1.00
Under terminen HT2017 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång psykologi på Linnéuniversitetet 20.47 i urvalsgrupp BI, 18.64 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

121

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2017 sökte 121 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång psykologi vid Linnéuniversitetet varav 24 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 1 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 1 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.64 0.95 0.00
Urval 2 17.70 15.94 0.70
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång psykologi vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 18.64 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

132

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2015 sökte 132 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång psykologi vid Linnéuniversitetet varav 19 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 3 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.40 1.15 0.00
Urval 2 19.10 0.60
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång psykologi vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 20.40 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

137

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2014 sökte 137 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång psykologi vid Linnéuniversitetet varav 16 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö