Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång religionskunskap vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-N1012

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.76 16.97 0.40 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång religionskunskap vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 13.76 i urvalsgrupp BI, 16.97 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

58

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

14

Under HT2020 sökte 58 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång religionskunskap vid Linnéuniversitetet varav 12 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 7 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 6 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.51 14.55 0.60 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång religionskunskap vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.51 i urvalsgrupp BI, 14.55 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

79

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

8

Under HT2018 sökte 79 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång religionskunskap vid Linnéuniversitetet varav 5 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 4 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.45 12.32 0.30 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång religionskunskap vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 12.45 i urvalsgrupp BI, 12.32 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

90

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

12

Under HT2017 sökte 90 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång religionskunskap vid Linnéuniversitetet varav 10 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 8 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 6 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.13 12.11 0.65 0.00
Urval 2 12.98 0.65 99.99
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång religionskunskap vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.13 i urvalsgrupp BI, 12.11 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

70

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

9

Under HT2016 sökte 70 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång religionskunskap vid Linnéuniversitetet varav 4 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 6 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 6 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.86 14.11 0.85 0.00
Urval 2 11.00 13.86 0.85
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång religionskunskap vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.86 i urvalsgrupp BI, 14.11 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

103

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under HT2015 sökte 103 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång religionskunskap vid Linnéuniversitetet varav 11 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 6 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 4 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 18.58 0.50 0.00
Urval 2 15.20 18.58 0.20
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång religionskunskap vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 18.58 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

103

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under HT2014 sökte 103 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång religionskunskap vid Linnéuniversitetet varav 7 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 4 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 4 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö