Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång samhällskunskap vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-N1013

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.50 17.40 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång samhällskunskap vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 13.50 i urvalsgrupp BI, 17.40 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

108

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

13

Under HT2020 sökte 108 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång samhällskunskap vid Linnéuniversitetet varav 16 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 11 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 7 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.89 18.30 0.40 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång samhällskunskap vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 13.89 i urvalsgrupp BI, 18.30 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

108

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2019 sökte 108 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång samhällskunskap vid Linnéuniversitetet varav 18 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 9 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 9 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.76 20.21 0.65 0.00 0.00
Urval 2 13.97 16.81 0.60 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång samhällskunskap vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.76 i urvalsgrupp BI, 20.21 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

127

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

24

Under HT2018 sökte 127 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång samhällskunskap vid Linnéuniversitetet varav 24 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 15 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 16 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.59 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång samhällskunskap vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 12.59 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

110

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

16

Under HT2017 sökte 110 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång samhällskunskap vid Linnéuniversitetet varav 18 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 16 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 11 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.75 16.50 0.75 0.00
Urval 2 14.75 13.90 0.55
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång samhällskunskap vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.75 i urvalsgrupp BI, 16.50 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

132

Antagna urval 1

21

Antagna urval 2

18

Under HT2016 sökte 132 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång samhällskunskap vid Linnéuniversitetet varav 21 i första hand. Totalt antogs 21 personer i det första urvalet varav 9 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 7 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 12.23 0.65 0.00
Urval 2 16.80 12.23 0.55
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång samhällskunskap vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.80 i urvalsgrupp BI, 12.23 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

138

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 138 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång samhällskunskap vid Linnéuniversitetet varav 18 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 15 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 15 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 14.75 0.70 0.00
Urval 2 13.38 14.43 0.45
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång samhällskunskap vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 14.75 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

113

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

14

Under HT2014 sökte 113 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång samhällskunskap vid Linnéuniversitetet varav 11 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 9 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 11 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö