Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång spanska vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-N1020

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.70 12.87 1.15
Urval 2 12.87 1.15
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång spanska på Linnéuniversitetet 12.70 i urvalsgrupp BI, 12.87 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

12

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

2

Under HT2016 sökte 12 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång spanska vid Linnéuniversitetet varav 5 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.00 15.22 0.10 3.00
Urval 2 14.00 15.22 0.10 99.99
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång spanska vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.00 i urvalsgrupp BI, 15.22 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

24

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 24 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång spanska vid Linnéuniversitetet varav 6 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 5 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 3 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 16.76 0.10
Urval 2 15.00 16.76 99.99
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång spanska på Linnéuniversitetet 15.60 i urvalsgrupp BI, 16.76 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

18

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

6

Under HT2014 sökte 18 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång spanska vid Linnéuniversitetet varav 5 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 2 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 1 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö