Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång svenska vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-N1003

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.88 13.87 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång svenska vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.88 i urvalsgrupp BI, 13.87 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

92

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

19

Under HT2017 sökte 92 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång svenska vid Linnéuniversitetet varav 18 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 8 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 8 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 13.10 0.20 3.00
Urval 2 14.36 0.20 99.99 3.00
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång svenska vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.30 i urvalsgrupp BI, 13.10 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

86

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

23

Under HT2016 sökte 86 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång svenska vid Linnéuniversitetet varav 21 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 6 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 6 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.49 14.25 0.70 0.00
Urval 2 17.49 14.25 0.30 99.99
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång svenska vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.49 i urvalsgrupp BI, 14.25 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

109

Antagna urval 1

21

Antagna urval 2

21

Under HT2015 sökte 109 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång svenska vid Linnéuniversitetet varav 16 i första hand. Totalt antogs 21 personer i det första urvalet varav 7 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 6 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.85 15.40 0.30 0.00
Urval 2 10.90 15.40 0.05 99.99
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång svenska vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.85 i urvalsgrupp BI, 15.40 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

89

Antagna urval 1

21

Antagna urval 2

20

Under HT2014 sökte 89 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång svenska vid Linnéuniversitetet varav 17 i första hand. Totalt antogs 21 personer i det första urvalet varav 6 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 8 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö