Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång svenska som andraspråk vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-N1018

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.48 16.41 0.30 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång svenska som andraspråk vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.48 i urvalsgrupp BI, 16.41 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

39

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

3

Under HT2017 sökte 39 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång svenska som andraspråk vid Linnéuniversitetet varav 3 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.50 11.51 0.40 0.00
Urval 2 15.40 10.08 0.40
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång svenska som andraspråk vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 11.50 i urvalsgrupp BI, 11.51 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

45

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2016 sökte 45 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång svenska som andraspråk vid Linnéuniversitetet varav 9 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 3 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.69 17.95 0.45 0.00
Urval 2 14.10 11.38 0.50 99.99
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång svenska som andraspråk vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 12.69 i urvalsgrupp BI, 17.95 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

45

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 45 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång svenska som andraspråk vid Linnéuniversitetet varav 5 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 6 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 5 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.90 13.21 0.00
Urval 2 14.76 13.21 4.00
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång svenska som andraspråk vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 10.90 i urvalsgrupp BI, 13.21 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

29

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 29 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång svenska som andraspråk vid Linnéuniversitetet varav 1 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö