Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång tyska vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-N1021

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.97 15.26 0.30 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång tyska vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.97 i urvalsgrupp BI, 15.26 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

5

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2017 sökte 5 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång tyska vid Linnéuniversitetet varav 0 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 17.51 0.75
Urval 2 14.67 17.51 0.50 2.00
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång tyska på Linnéuniversitetet 17.10 i urvalsgrupp BI, 17.51 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

267

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

28

Under HT2016 sökte 267 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång tyska vid Linnéuniversitetet varav 63 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 2 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 4 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.24 16.46 0.75
Urval 2 17.10 15.85 0.65 99.99 4.00
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång tyska på Linnéuniversitetet 17.24 i urvalsgrupp BI, 16.46 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

303

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

26

Under HT2015 sökte 303 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång tyska vid Linnéuniversitetet varav 61 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 3 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 4 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 16.17 0.40
Urval 2 17.10 0.40
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång tyska på Linnéuniversitetet 17.10 i urvalsgrupp BI, 16.17 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

16

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 16 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång tyska vid Linnéuniversitetet varav 6 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö