Antagningspoäng för Bastermin i matematik, kemi och biologi vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-82005

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 16.42 0.60 0.00
Urval 2 11.47 12.55 0.25 99.99
Vårterminen år 2014 hade Bastermin i matematik, kemi och biologi vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 16.42 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

124

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under VT2014 sökte 124 personer till Bastermin i matematik, kemi och biologi vid Linnéuniversitetet varav 48 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 14 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 19 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö