Antagningspoäng för Bastermin i matematik och fysik vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-82006

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.93 13.63 0.60 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Bastermin i matematik och fysik vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 12.93 i urvalsgrupp BI, 13.63 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

147

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

38

Under VT2018 sökte 147 personer till Bastermin i matematik och fysik vid Linnéuniversitetet varav 62 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 44 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 30 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.42 12.62 0.80 3.00
Urval 2 99.99
Vårterminen år 2017 hade Bastermin i matematik och fysik vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.42 i urvalsgrupp BI, 12.62 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

145

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under VT2017 sökte 145 personer till Bastermin i matematik och fysik vid Linnéuniversitetet varav 58 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 38 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 42 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 15.69 0.90 3.50
Urval 2 16.14 14.15 0.80 3.50
Vårterminen år 2016 hade Bastermin i matematik och fysik vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, 15.69 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

204

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under VT2016 sökte 204 personer till Bastermin i matematik och fysik vid Linnéuniversitetet varav 73 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 25 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 30 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 15.95 0.85 4.00
Urval 2 16.50 15.95 0.85 4.00
Vårterminen år 2015 hade Bastermin i matematik och fysik vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 15.95 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

232

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

34

Under VT2015 sökte 232 personer till Bastermin i matematik och fysik vid Linnéuniversitetet varav 85 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 35 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 22 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 15.84 0.75 0.00
Urval 2 15.40 15.84 0.75
Vårterminen år 2014 hade Bastermin i matematik och fysik vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.60 i urvalsgrupp BI, 15.84 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

204

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

40

Under VT2014 sökte 204 personer till Bastermin i matematik och fysik vid Linnéuniversitetet varav 91 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 31 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 24 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö