Antagningspoäng för Biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-82013

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.94 17.98 0.00 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.94 i urvalsgrupp BI, 17.98 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

210

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

56

Under HT2020 sökte 210 personer till Biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet varav 43 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 10 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 56 personer varav 20 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.19 12.44 0.00 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 12.19 i urvalsgrupp BI, 12.44 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

234

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

65

Under HT2018 sökte 234 personer till Biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet varav 61 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 23 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 22 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.88 15.30 0.50 3.00
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade Biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.88 i urvalsgrupp BI, 15.30 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

256

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 256 personer till Biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet varav 70 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 11 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 18 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.42 18.78 1.20 4.00
Urval 2 18.03 18.68 0.90 3.00
Vårterminen år 2017 hade Biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 19.42 i urvalsgrupp BI, 18.78 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

540

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under VT2017 sökte 540 personer till Biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet varav 215 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 12 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 12 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 17.35 0.65 3.00
Urval 2 12.90 12.90 0.30 2.00
För höstterminen år 2016 hade Biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 17.35 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

51

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2016 sökte 51 personer till Biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet varav 7 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 1 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 4 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.44 18.75 1.00 4.00
Urval 2 16.80 17.46 0.90 3.00
Vårterminen år 2016 hade Biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 18.44 i urvalsgrupp BI, 18.75 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

482

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

80

Under VT2016 sökte 482 personer till Biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet varav 144 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 15 var män och 65 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 15 var män och 65 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 17.07 0.70 3.00
Urval 2 15.17 16.19 0.55 3.00
För höstterminen år 2015 hade Biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 17.07 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

335

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 335 personer till Biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet varav 81 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 11 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 8 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 17.48 0.90 4.00
Urval 2 16.69 16.83 0.70 4.00
Vårterminen år 2015 hade Biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 17.48 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

495

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

90

Under VT2015 sökte 495 personer till Biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet varav 170 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 29 var män och 91 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 19 var män och 71 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 16.15 0.60 3.00
Urval 2 13.90 13.90 0.10 4.00
För höstterminen år 2014 hade Biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.80 i urvalsgrupp BI, 16.15 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

339

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 339 personer till Biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet varav 90 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 16 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 13 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.46 16.83 0.40 3.00
Urval 2 13.60 14.59 0.05 3.00
Vårterminen år 2014 hade Biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.46 i urvalsgrupp BI, 16.83 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

332

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

90

Under VT2014 sökte 332 personer till Biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet varav 104 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 24 var män och 96 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 18 var män och 72 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö