Antagningspoäng för Biologiprogrammet vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-81000

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 16.93 0.80 0.00 0.00
Urval 2 0.00 14.57 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Biologiprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 16.93 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

160

Antagna urval 1

31

Antagna urval 2

30

Under HT2020 sökte 160 personer till Biologiprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 33 i första hand. Totalt antogs 31 personer i det första urvalet varav 16 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 14 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 16.52 0.50
Urval 2 18.00 16.52 0.50 99.99
Under terminen HT2016 hade utbildningen Biologiprogrammet på Linnéuniversitetet 18.00 i urvalsgrupp BI, 16.52 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

119

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2016 sökte 119 personer till Biologiprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 11 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 6 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 5 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.55 12.85 0.80 0.00
Urval 2 14.55 13.79 0.80 99.99
För höstterminen år 2015 hade Biologiprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.55 i urvalsgrupp BI, 12.85 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

111

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

18

Under HT2015 sökte 111 personer till Biologiprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 11 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 4 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 7 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.70 12.15 0.90 0.00
Urval 2 21.60 19.45 0.90 99.99
För höstterminen år 2014 hade Biologiprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.70 i urvalsgrupp BI, 12.15 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

130

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

14

Under HT2014 sökte 130 personer till Biologiprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 14 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 6 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 4 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö