Antagningspoäng för Biomedicinska analytikerprogrammet vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-81001

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.22 19.07 0.60 0.00 0.00
Urval 2 15.80 16.32 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Biomedicinska analytikerprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.22 i urvalsgrupp BI, 19.07 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

218

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2020 sökte 218 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 40 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 8 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 6 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.00 15.56 0.60 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Biomedicinska analytikerprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.00 i urvalsgrupp BI, 15.56 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

174

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2019 sökte 174 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 30 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 11 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 9 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.93 14.90 0.70 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Biomedicinska analytikerprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 12.93 i urvalsgrupp BI, 14.90 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

202

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2018 sökte 202 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 26 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 10 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 12 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.05 17.54 0.70 0.00
Urval 2 15.05
För höstterminen år 2017 hade Biomedicinska analytikerprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.05 i urvalsgrupp BI, 17.54 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

231

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 231 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 32 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 5 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 5 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.30 16.45 0.85 3.00
Urval 2 14.15 14.22 0.65
För höstterminen år 2016 hade Biomedicinska analytikerprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 20.30 i urvalsgrupp BI, 16.45 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

257

Antagna urval 1

31

Antagna urval 2

30

Under HT2016 sökte 257 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 34 i första hand. Totalt antogs 31 personer i det första urvalet varav 5 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 5 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.66 17.91 0.70 0.00
Urval 2 14.00 15.18 0.55 3.00
För höstterminen år 2015 hade Biomedicinska analytikerprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.66 i urvalsgrupp BI, 17.91 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

272

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 272 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 23 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 9 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 10 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 16.33 0.70 0.00
Urval 2 14.80 11.93 0.50 99.99 3.00
För höstterminen år 2014 hade Biomedicinska analytikerprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 16.33 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

258

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 258 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 26 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 11 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 14 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö