Antagningspoäng för Byggnadsutformning vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-61000

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.94 15.60 0.70
Urval 2 13.56
Under terminen HT2017 hade utbildningen Byggnadsutformning på Linnéuniversitetet 14.94 i urvalsgrupp BI, 15.60 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

263

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 263 personer till Byggnadsutformning vid Linnéuniversitetet varav 42 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 17 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 12 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 16.63 0.75 0.00
Urval 2 15.45 14.90 0.70
För höstterminen år 2016 hade Byggnadsutformning vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.80 i urvalsgrupp BI, 16.63 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

282

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 282 personer till Byggnadsutformning vid Linnéuniversitetet varav 49 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 22 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 18 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.85 15.85 0.80 0.00
Urval 2 15.80 15.42 0.55
För höstterminen år 2015 hade Byggnadsutformning vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.85 i urvalsgrupp BI, 15.85 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

282

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 282 personer till Byggnadsutformning vid Linnéuniversitetet varav 38 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 23 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 14 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.91 16.10 0.80 0.00
Urval 2 15.60 15.01 0.75
För höstterminen år 2014 hade Byggnadsutformning vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.91 i urvalsgrupp BI, 16.10 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

306

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 306 personer till Byggnadsutformning vid Linnéuniversitetet varav 28 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 20 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 15 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö