Antagningspoäng för Byggteknik, högskoleingenjör vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-61001

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.73 14.23 0.55 0.00
Urval 2 15.55 11.77 0.50 99.99
För höstterminen år 2016 hade Byggteknik, högskoleingenjör vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.73 i urvalsgrupp BI, 14.23 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

359

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

55

Under HT2016 sökte 359 personer till Byggteknik, högskoleingenjör vid Linnéuniversitetet varav 53 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 47 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 42 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.45 15.88 0.80 0.00
Urval 2 11.67 14.39 0.40 99.99
För höstterminen år 2015 hade Byggteknik, högskoleingenjör vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.45 i urvalsgrupp BI, 15.88 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

366

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

55

Under HT2015 sökte 366 personer till Byggteknik, högskoleingenjör vid Linnéuniversitetet varav 46 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 44 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 36 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 14.48 0.70 0.00
Urval 2 16.20 12.41 0.70
För höstterminen år 2014 hade Byggteknik, högskoleingenjör vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 14.48 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

388

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

55

Under HT2014 sökte 388 personer till Byggteknik, högskoleingenjör vid Linnéuniversitetet varav 54 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 41 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 32 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö