Antagningspoäng för Civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-71000

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 17.10 1.05 0.00
Urval 2 17.05 16.66 1.00
För höstterminen år 2017 hade Civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 17.10 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1751

Antagna urval 1

260

Antagna urval 2

210

Under HT2017 sökte 1751 personer till Civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 275 i första hand. Totalt antogs 260 personer i det första urvalet varav 163 var män och 97 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 210 personer varav 128 var män och 82 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.78 16.93 1.05 4.00
Urval 2 17.14 17.00 1.00 4.00
För höstterminen år 2016 hade Civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.78 i urvalsgrupp BI, 16.93 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1812

Antagna urval 1

260

Antagna urval 2

210

Under HT2016 sökte 1812 personer till Civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 267 i första hand. Totalt antogs 260 personer i det första urvalet varav 138 var män och 120 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 210 personer varav 120 var män och 89 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.83 17.67 1.05 4.00
Urval 2 17.85 16.66 1.05 4.00
För höstterminen år 2015 hade Civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.83 i urvalsgrupp BI, 17.67 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1868

Antagna urval 1

250

Antagna urval 2

200

Under HT2015 sökte 1868 personer till Civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 261 i första hand. Totalt antogs 250 personer i det första urvalet varav 113 var män och 137 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 200 personer varav 94 var män och 106 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 18.56 1.10 0.00
Urval 2 18.80 18.15 1.10
För höstterminen år 2014 hade Civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 18.56 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2150

Antagna urval 1

225

Antagna urval 2

175

Under HT2014 sökte 2150 personer till Civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 293 i första hand. Totalt antogs 225 personer i det första urvalet varav 108 var män och 117 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 175 personer varav 89 var män och 86 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö