Antagningspoäng för Civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-71000

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.45 16.60 0.80 0.00 4.00
Urval 2 16.88 16.60 0.70 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.45 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1417

Antagna urval 1

280

Antagna urval 2

230

Under HT2020 sökte 1417 personer till Civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 261 i första hand. Totalt antogs 280 personer i det första urvalet varav 135 var män och 145 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 230 personer varav 112 var män och 118 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.76 16.25 0.80 0.00 0.00
Urval 2 15.20 16.25 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.76 i urvalsgrupp BI, 16.25 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1237

Antagna urval 1

280

Antagna urval 2

230

Under HT2019 sökte 1237 personer till Civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 198 i första hand. Totalt antogs 280 personer i det första urvalet varav 157 var män och 123 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 230 personer varav 133 var män och 97 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.14 16.66 0.95 0.00 4.00
Urval 2 16.40 16.52 0.95 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.14 i urvalsgrupp BI, 16.66 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1534

Antagna urval 1

280

Antagna urval 2

230

Under HT2018 sökte 1534 personer till Civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 231 i första hand. Totalt antogs 280 personer i det första urvalet varav 163 var män och 117 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 230 personer varav 131 var män och 99 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 17.10 1.05 0.00
Urval 2 17.05 16.66 1.00
För höstterminen år 2017 hade Civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 17.10 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1751

Antagna urval 1

260

Antagna urval 2

210

Under HT2017 sökte 1751 personer till Civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 275 i första hand. Totalt antogs 260 personer i det första urvalet varav 163 var män och 97 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 210 personer varav 128 var män och 82 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.78 16.93 1.05 4.00
Urval 2 17.14 17.00 1.00 4.00
För höstterminen år 2016 hade Civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.78 i urvalsgrupp BI, 16.93 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1812

Antagna urval 1

260

Antagna urval 2

210

Under HT2016 sökte 1812 personer till Civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 267 i första hand. Totalt antogs 260 personer i det första urvalet varav 138 var män och 120 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 210 personer varav 120 var män och 89 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.83 17.67 1.05 4.00
Urval 2 17.85 16.66 1.05 4.00
För höstterminen år 2015 hade Civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.83 i urvalsgrupp BI, 17.67 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1868

Antagna urval 1

250

Antagna urval 2

200

Under HT2015 sökte 1868 personer till Civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 261 i första hand. Totalt antogs 250 personer i det första urvalet varav 113 var män och 137 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 200 personer varav 94 var män och 106 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 18.56 1.10 0.00
Urval 2 18.80 18.15 1.10
För höstterminen år 2014 hade Civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 18.56 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2150

Antagna urval 1

225

Antagna urval 2

175

Under HT2014 sökte 2150 personer till Civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 293 i första hand. Totalt antogs 225 personer i det första urvalet varav 108 var män och 117 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 175 personer varav 89 var män och 86 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö