Antagningspoäng för Coaching och Sport Management, idrottsvetenskapligt program vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-41000

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.79 15.53 0.00 0.00 0.00
Urval 2 12.53 11.83 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Coaching och Sport Management, idrottsvetenskapligt program vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.79 i urvalsgrupp BI, 15.53 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

396

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

60

Under HT2020 sökte 396 personer till Coaching och Sport Management, idrottsvetenskapligt program vid Linnéuniversitetet varav 87 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 56 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 51 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.91 15.60 0.50 0.00 0.00
Urval 2 11.96 13.85 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Coaching och Sport Management, idrottsvetenskapligt program vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.91 i urvalsgrupp BI, 15.60 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

408

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2019 sökte 408 personer till Coaching och Sport Management, idrottsvetenskapligt program vid Linnéuniversitetet varav 97 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 59 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 60 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 14.67 0.55 0.00 0.00
Urval 2 14.76 12.80 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Coaching och Sport Management, idrottsvetenskapligt program vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 14.67 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

477

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

70

Under HT2018 sökte 477 personer till Coaching och Sport Management, idrottsvetenskapligt program vid Linnéuniversitetet varav 90 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 66 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 57 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 16.81 0.75 0.00
Urval 2 14.50 14.79 0.45
För höstterminen år 2017 hade Coaching och Sport Management, idrottsvetenskapligt program vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 16.81 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

620

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2017 sökte 620 personer till Coaching och Sport Management, idrottsvetenskapligt program vid Linnéuniversitetet varav 109 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 56 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 50 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 17.33 0.80 0.00
Urval 2 15.50 14.73 0.45
För höstterminen år 2016 hade Coaching och Sport Management, idrottsvetenskapligt program vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 17.33 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

569

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2016 sökte 569 personer till Coaching och Sport Management, idrottsvetenskapligt program vid Linnéuniversitetet varav 111 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 54 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 56 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.99 16.20 0.85 0.00
Urval 2 15.90 14.90 0.60
För höstterminen år 2015 hade Coaching och Sport Management, idrottsvetenskapligt program vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.99 i urvalsgrupp BI, 16.20 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

650

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 650 personer till Coaching och Sport Management, idrottsvetenskapligt program vid Linnéuniversitetet varav 144 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 33 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 41 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.65 16.30 0.85 0.00
Urval 2 17.47 16.30 0.80
För höstterminen år 2014 hade Coaching och Sport Management, idrottsvetenskapligt program vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 18.65 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

722

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 722 personer till Coaching och Sport Management, idrottsvetenskapligt program vid Linnéuniversitetet varav 154 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 42 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 39 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö