Antagningspoäng för Customer Experience Management vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-71001

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.35 15.30 0.40 0.00 0.00
Urval 2 12.60 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Customer Experience Management vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.35 i urvalsgrupp BI, 15.30 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

238

Antagna urval 1

59

Antagna urval 2

45

Under HT2020 sökte 238 personer till Customer Experience Management vid Linnéuniversitetet varav 37 i första hand. Totalt antogs 59 personer i det första urvalet varav 23 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 18 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.40 14.65 0.50 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Customer Experience Management vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.40 i urvalsgrupp BI, 14.65 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

217

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

40

Under HT2018 sökte 217 personer till Customer Experience Management vid Linnéuniversitetet varav 31 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 18 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 15 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.05 15.73 0.70 0.00
Urval 2 9.90 15.13 0.50
För höstterminen år 2017 hade Customer Experience Management vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.05 i urvalsgrupp BI, 15.73 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

241

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 241 personer till Customer Experience Management vid Linnéuniversitetet varav 38 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 13 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 9 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö