Antagningspoäng för Datateknik, högskoleingenjör vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-61002

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.73 14.80 0.75 0.00
Urval 2 11.73 14.80 0.75
För höstterminen år 2017 hade Datateknik, högskoleingenjör vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 11.73 i urvalsgrupp BI, 14.80 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

239

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

43

Under HT2017 sökte 239 personer till Datateknik, högskoleingenjör vid Linnéuniversitetet varav 36 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 44 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 42 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 98% män och 2% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.46 13.63 0.65 0.00
Urval 2 19.36 14.02 0.65 99.99
För höstterminen år 2016 hade Datateknik, högskoleingenjör vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.46 i urvalsgrupp BI, 13.63 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

219

Antagna urval 1

29

Antagna urval 2

23

Under HT2016 sökte 219 personer till Datateknik, högskoleingenjör vid Linnéuniversitetet varav 23 i första hand. Totalt antogs 29 personer i det första urvalet varav 27 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 22 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 94% män och 6% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.95 13.30 0.50 0.00
Urval 2 13.43 15.60 0.70 99.99
För höstterminen år 2015 hade Datateknik, högskoleingenjör vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 12.95 i urvalsgrupp BI, 13.30 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

203

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

22

Under HT2015 sökte 203 personer till Datateknik, högskoleingenjör vid Linnéuniversitetet varav 17 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 30 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 21 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 94% män och 6% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.35 13.44 0.25 99.99
Urval 2 13.35 13.44 0.25
Höstterminen år 2014 hade Datateknik, högskoleingenjör vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 13.35 i urvalsgrupp BI, 13.44 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

172

Antagna urval 1

31

Antagna urval 2

21

Under HT2014 sökte 172 personer till Datateknik, högskoleingenjör vid Linnéuniversitetet varav 17 i första hand. Totalt antogs 31 personer i det första urvalet varav 26 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 19 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 87% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö