Antagningspoäng för Detaljhandel och Service Management vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-71002

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.84 15.06 0.55 0.00 0.00
Urval 2 14.14 14.30 0.50 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Detaljhandel och Service Management vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.84 i urvalsgrupp BI, 15.06 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

390

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

50

Under HT2018 sökte 390 personer till Detaljhandel och Service Management vid Linnéuniversitetet varav 63 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 24 var män och 66 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 14 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.40 15.56 0.65 0.00
Urval 2 15.15 15.46 0.65
För höstterminen år 2017 hade Detaljhandel och Service Management vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.40 i urvalsgrupp BI, 15.56 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

506

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 506 personer till Detaljhandel och Service Management vid Linnéuniversitetet varav 62 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 19 var män och 71 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 11 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.32 16.98 0.90 0.00
Urval 2 15.97 15.54 0.85
För höstterminen år 2016 hade Detaljhandel och Service Management vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.32 i urvalsgrupp BI, 16.98 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

502

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 502 personer till Detaljhandel och Service Management vid Linnéuniversitetet varav 92 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 36 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 26 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 16.88 0.80 0.00
Urval 2 17.20 16.88 0.80
För höstterminen år 2015 hade Detaljhandel och Service Management vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 16.88 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

676

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 676 personer till Detaljhandel och Service Management vid Linnéuniversitetet varav 126 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 15 var män och 74 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 10 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.15 16.95 0.80 0.00
Urval 2 16.90 16.95 0.80
För höstterminen år 2014 hade Detaljhandel och Service Management vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.15 i urvalsgrupp BI, 16.95 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

675

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 675 personer till Detaljhandel och Service Management vid Linnéuniversitetet varav 122 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 15 var män och 75 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 14 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö