Antagningspoäng för Drift- och underhållsteknik vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-61003

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.20 10.76 0.35
Urval 2 12.50 13.68 0.50 99.99
Under terminen HT2016 hade utbildningen Drift- och underhållsteknik på Linnéuniversitetet 12.20 i urvalsgrupp BI, 10.76 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

92

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 92 personer till Drift- och underhållsteknik vid Linnéuniversitetet varav 21 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 28 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 18 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.00 11.63 0.45 0.00
Urval 2 11.00 11.63 0.45 99.99
För höstterminen år 2015 hade Drift- och underhållsteknik vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 11.00 i urvalsgrupp BI, 11.63 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

130

Antagna urval 1

51

Antagna urval 2

27

Under HT2015 sökte 130 personer till Drift- och underhållsteknik vid Linnéuniversitetet varav 40 i första hand. Totalt antogs 51 personer i det första urvalet varav 47 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 24 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.90 13.20 0.45 0.00
Urval 2 12.00 8.55 0.45 99.99
För höstterminen år 2014 hade Drift- och underhållsteknik vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 10.90 i urvalsgrupp BI, 13.20 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

175

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

38

Under HT2014 sökte 175 personer till Drift- och underhållsteknik vid Linnéuniversitetet varav 48 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 56 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 37 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 95% män och 5% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö