Antagningspoäng för Ekonomprogrammet, inriktning marknadsföring vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-71013

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.69 15.90 0.95 0.00
Urval 2 15.65 15.52 0.80
För höstterminen år 2017 hade Ekonomprogrammet, inriktning marknadsföring vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.69 i urvalsgrupp BI, 15.90 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

842

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

55

Under HT2017 sökte 842 personer till Ekonomprogrammet, inriktning marknadsföring vid Linnéuniversitetet varav 53 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 32 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 29 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.93 16.27 0.95 0.00
Urval 2 16.46 16.27 0.85
För höstterminen år 2016 hade Ekonomprogrammet, inriktning marknadsföring vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.93 i urvalsgrupp BI, 16.27 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

994

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

55

Under HT2016 sökte 994 personer till Ekonomprogrammet, inriktning marknadsföring vid Linnéuniversitetet varav 67 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 34 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 25 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.35 16.70 1.00 0.00
Urval 2 17.35 16.35 0.95
För höstterminen år 2015 hade Ekonomprogrammet, inriktning marknadsföring vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.35 i urvalsgrupp BI, 16.70 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1255

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 1255 personer till Ekonomprogrammet, inriktning marknadsföring vid Linnéuniversitetet varav 89 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 29 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 16 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 17.90 0.95 0.00
Urval 2 17.30 17.35 0.90
För höstterminen år 2014 hade Ekonomprogrammet, inriktning marknadsföring vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 17.90 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1218

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 1218 personer till Ekonomprogrammet, inriktning marknadsföring vid Linnéuniversitetet varav 62 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 31 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 26 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö