Antagningspoäng för Ekonomprogrammet, inriktning redovisning/ekonomistyrning vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-71003

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.79 15.70 0.85 0.00 3.50
Urval 2 16.36 15.55 0.85 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ekonomprogrammet, inriktning redovisning/ekonomistyrning vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.79 i urvalsgrupp BI, 15.70 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

534

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

45

Under HT2018 sökte 534 personer till Ekonomprogrammet, inriktning redovisning/ekonomistyrning vid Linnéuniversitetet varav 94 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 40 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 30 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.41 16.35 0.90 3.50
Urval 2 16.33 16.35 0.95
För höstterminen år 2017 hade Ekonomprogrammet, inriktning redovisning/ekonomistyrning vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.41 i urvalsgrupp BI, 16.35 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

534

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

55

Under HT2017 sökte 534 personer till Ekonomprogrammet, inriktning redovisning/ekonomistyrning vid Linnéuniversitetet varav 93 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 39 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 26 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.73 16.37 1.00 4.00
Urval 2 16.73 16.37 1.00
För höstterminen år 2016 hade Ekonomprogrammet, inriktning redovisning/ekonomistyrning vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.73 i urvalsgrupp BI, 16.37 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

656

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

49

Under HT2016 sökte 656 personer till Ekonomprogrammet, inriktning redovisning/ekonomistyrning vid Linnéuniversitetet varav 90 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 33 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 49 personer varav 18 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.16 16.77 0.95 0.00
Urval 2 17.40 16.77 1.00
För höstterminen år 2015 hade Ekonomprogrammet, inriktning redovisning/ekonomistyrning vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.16 i urvalsgrupp BI, 16.77 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

763

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 763 personer till Ekonomprogrammet, inriktning redovisning/ekonomistyrning vid Linnéuniversitetet varav 91 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 36 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 15 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.98 17.35 1.00 0.00
Urval 2 18.10 17.93 1.05
För höstterminen år 2014 hade Ekonomprogrammet, inriktning redovisning/ekonomistyrning vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.98 i urvalsgrupp BI, 17.35 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

809

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

55

Under HT2014 sökte 809 personer till Ekonomprogrammet, inriktning redovisning/ekonomistyrning vid Linnéuniversitetet varav 99 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 29 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 21 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö