Antagningspoäng för Ekonomprogrammet, inriktning redovisning/ekonomistyrning vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-01817

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.61 15.38 0.40 0.00 0.00
Urval 2 14.09 15.33 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ekonomprogrammet, inriktning redovisning/ekonomistyrning vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.61 i urvalsgrupp BI, 15.38 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

381

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

75

Under HT2020 sökte 381 personer till Ekonomprogrammet, inriktning redovisning/ekonomistyrning vid Linnéuniversitetet varav 72 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 56 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 45 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.43 15.47 0.50 0.00 0.00
Urval 2 14.00 14.80 0.50 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ekonomprogrammet, inriktning redovisning/ekonomistyrning vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.43 i urvalsgrupp BI, 15.47 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

409

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

80

Under HT2019 sökte 409 personer till Ekonomprogrammet, inriktning redovisning/ekonomistyrning vid Linnéuniversitetet varav 88 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 60 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 40 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö