Antagningspoäng för Elektroteknik, högskoleingenjör vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-61004

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.20 15.23 0.75 0.00
Urval 2 13.20 15.90 0.75 99.99
För höstterminen år 2016 hade Elektroteknik, högskoleingenjör vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 13.20 i urvalsgrupp BI, 15.23 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

89

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

12

Under HT2016 sökte 89 personer till Elektroteknik, högskoleingenjör vid Linnéuniversitetet varav 9 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 11 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 11 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 96% män och 4% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.10 15.64 0.90 0.00
Urval 2 17.30 15.64 0.90 99.99
För höstterminen år 2015 hade Elektroteknik, högskoleingenjör vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.10 i urvalsgrupp BI, 15.64 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

94

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

17

Under HT2015 sökte 94 personer till Elektroteknik, högskoleingenjör vid Linnéuniversitetet varav 17 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 18 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 15 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.17 12.24 0.90 0.00
Urval 2 14.17 15.45 0.90 99.99
För höstterminen år 2014 hade Elektroteknik, högskoleingenjör vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.17 i urvalsgrupp BI, 12.24 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

108

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 108 personer till Elektroteknik, högskoleingenjör vid Linnéuniversitetet varav 9 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 11 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 9 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 87% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö