Antagningspoäng för Energi och miljö, högskoleingenjörsutbildning vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-61005

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.90 12.42 0.55
Urval 2 13.90 12.42 0.55 99.99
Under terminen HT2016 hade utbildningen Energi och miljö, högskoleingenjörsutbildning på Linnéuniversitetet 13.90 i urvalsgrupp BI, 12.42 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

105

Antagna urval 1

21

Antagna urval 2

16

Under HT2016 sökte 105 personer till Energi och miljö, högskoleingenjörsutbildning vid Linnéuniversitetet varav 23 i första hand. Totalt antogs 21 personer i det första urvalet varav 12 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 11 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.34 13.26 0.70 0.00
Urval 2 15.34 13.26 1.00 99.99
För höstterminen år 2015 hade Energi och miljö, högskoleingenjörsutbildning vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.34 i urvalsgrupp BI, 13.26 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

98

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

12

Under HT2015 sökte 98 personer till Energi och miljö, högskoleingenjörsutbildning vid Linnéuniversitetet varav 11 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 8 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 9 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 13.42 0.55 99.99
Urval 2 17.00 11.92 0.55 99.99
Höstterminen år 2014 hade Energi och miljö, högskoleingenjörsutbildning vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 13.42 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

131

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

22

Under HT2014 sökte 131 personer till Energi och miljö, högskoleingenjörsutbildning vid Linnéuniversitetet varav 19 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 20 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 15 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö