Antagningspoäng för Enterprising & Business Development vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-71004

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.18 16.13 0.70 0.00 0.00
Urval 2 16.00 15.70 0.60 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Enterprising & Business Development vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.18 i urvalsgrupp BI, 16.13 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

453

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

50

Under HT2020 sökte 453 personer till Enterprising & Business Development vid Linnéuniversitetet varav 103 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 45 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 33 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.82 15.46 0.70 0.00 0.00
Urval 2 14.35 13.80 0.60 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Enterprising & Business Development vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.82 i urvalsgrupp BI, 15.46 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

465

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

75

Under HT2019 sökte 465 personer till Enterprising & Business Development vid Linnéuniversitetet varav 97 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 59 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 47 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.56 15.65 0.75 0.00 0.00
Urval 2 15.56 15.65 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Enterprising & Business Development vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.56 i urvalsgrupp BI, 15.65 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

551

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

73

Under HT2018 sökte 551 personer till Enterprising & Business Development vid Linnéuniversitetet varav 93 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 46 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 73 personer varav 33 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.03 16.80 0.90 3.00
Urval 2 16.22 16.80 0.85
För höstterminen år 2017 hade Enterprising & Business Development vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.03 i urvalsgrupp BI, 16.80 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

577

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 577 personer till Enterprising & Business Development vid Linnéuniversitetet varav 97 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 39 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 28 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 16.88 0.90 0.00
Urval 2 16.70 16.88 0.90
För höstterminen år 2015 hade Enterprising & Business Development vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 16.88 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

578

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

56

Under HT2015 sökte 578 personer till Enterprising & Business Development vid Linnéuniversitetet varav 114 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 46 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 56 personer varav 33 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 17.20 0.90 0.00
Urval 2 17.30 17.44 0.95
För höstterminen år 2014 hade Enterprising & Business Development vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 17.20 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

631

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

47

Under HT2014 sökte 631 personer till Enterprising & Business Development vid Linnéuniversitetet varav 111 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 43 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 47 personer varav 25 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö