Antagningspoäng för Europastudier vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-41001

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.40 14.51 0.30 0.00 4.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Europastudier vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.40 i urvalsgrupp BI, 14.51 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

195

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2020 sökte 195 personer till Europastudier vid Linnéuniversitetet varav 16 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 20 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 22 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.60 13.50 0.45 0.00 3.50
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Europastudier vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.60 i urvalsgrupp BI, 13.50 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

168

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2019 sökte 168 personer till Europastudier vid Linnéuniversitetet varav 17 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 18 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 22 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.07 17.70 0.50 0.00 0.00
Urval 2 13.80 0.00 0.25 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Europastudier vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.07 i urvalsgrupp BI, 17.70 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

261

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2018 sökte 261 personer till Europastudier vid Linnéuniversitetet varav 18 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 12 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 7 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.61 19.75 0.75 0.00
Urval 2 14.15 19.75
För höstterminen år 2017 hade Europastudier vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.61 i urvalsgrupp BI, 19.75 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

243

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

22

Under HT2017 sökte 243 personer till Europastudier vid Linnéuniversitetet varav 11 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 11 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 10 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 17.90 0.80 3.00
Urval 2 17.90 0.85 3.00
För höstterminen år 2016 hade Europastudier vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 17.90 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

292

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

12

Under HT2016 sökte 292 personer till Europastudier vid Linnéuniversitetet varav 24 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 12 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 5 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 16.05 0.85 0.00
Urval 2 18.80 16.05 1.35
För höstterminen år 2015 hade Europastudier vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 16.05 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

367

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

8

Under HT2015 sökte 367 personer till Europastudier vid Linnéuniversitetet varav 22 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 11 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 4 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 17.82 0.95 0.00
Urval 2 15.80 14.50 0.85
För höstterminen år 2014 hade Europastudier vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 17.82 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

366

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2014 sökte 366 personer till Europastudier vid Linnéuniversitetet varav 19 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 12 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 16 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö