Antagningspoäng för Farmaceutprogrammet vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-81002

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.26 18.30 0.65 0.00 4.00
Urval 2 15.50 16.78 0.45 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Farmaceutprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.26 i urvalsgrupp BI, 18.30 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

186

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2020 sökte 186 personer till Farmaceutprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 30 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 2 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 6 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.45 17.14 0.85 0.00 4.00
Urval 2 13.95 15.95 0.55 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Farmaceutprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.45 i urvalsgrupp BI, 17.14 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

212

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2019 sökte 212 personer till Farmaceutprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 38 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 7 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 7 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.75 16.83 0.70 0.00 0.00
Urval 2 13.30 16.29 0.45 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Farmaceutprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.75 i urvalsgrupp BI, 16.83 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

210

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2018 sökte 210 personer till Farmaceutprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 38 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 5 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 5 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.75 17.79 0.65
Urval 2 13.49 16.81 0.55
Under terminen HT2017 hade utbildningen Farmaceutprogrammet på Linnéuniversitetet 14.75 i urvalsgrupp BI, 17.79 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

391

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

80

Under HT2017 sökte 391 personer till Farmaceutprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 104 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 14 var män och 65 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 16 var män och 64 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.81 17.56 0.70 4.00
Urval 2 14.33 16.81 0.50 4.00
För höstterminen år 2016 hade Farmaceutprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.81 i urvalsgrupp BI, 17.56 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

447

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

80

Under HT2016 sökte 447 personer till Farmaceutprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 107 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 12 var män och 66 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 12 var män och 67 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 17.45 0.75 3.00
Urval 2 12.35 17.50 0.50 3.00
För höstterminen år 2015 hade Farmaceutprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.60 i urvalsgrupp BI, 17.45 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

251

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 251 personer till Farmaceutprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 42 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 5 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 8 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.45 17.31 0.50 4.00
Urval 2 14.20 14.90 0.40 3.00
För höstterminen år 2014 hade Farmaceutprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.45 i urvalsgrupp BI, 17.31 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

199

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 199 personer till Farmaceutprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 30 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 8 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 9 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö