Antagningspoäng för Förskollärarprogrammet vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-N1024

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.04 12.35 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Förskollärarprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 11.04 i urvalsgrupp BI, 12.35 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

398

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

121

Under HT2018 sökte 398 personer till Förskollärarprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 105 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 9 var män och 126 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 121 personer varav 6 var män och 115 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.10 14.80 0.30 0.00
Urval 2 12.40 12.14
För höstterminen år 2017 hade Förskollärarprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.10 i urvalsgrupp BI, 14.80 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

540

Antagna urval 1

115

Antagna urval 2

100

Under HT2017 sökte 540 personer till Förskollärarprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 133 i första hand. Totalt antogs 115 personer i det första urvalet varav 13 var män och 101 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 11 var män och 89 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.31 15.00 0.45 3.00
Urval 2 14.60 14.55 0.35 3.00
För höstterminen år 2016 hade Förskollärarprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.31 i urvalsgrupp BI, 15.00 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

762

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

90

Under HT2016 sökte 762 personer till Förskollärarprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 164 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 8 var män och 92 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 7 var män och 83 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 15.40 0.45 3.00
Urval 2 15.33 14.28 0.40 3.00
För höstterminen år 2015 hade Förskollärarprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 15.40 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

888

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

90

Under HT2015 sökte 888 personer till Förskollärarprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 168 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 8 var män och 92 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 7 var män och 83 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.42 15.92 0.45 4.00
Urval 2 15.70 14.92 0.40 4.00
För höstterminen år 2014 hade Förskollärarprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.42 i urvalsgrupp BI, 15.92 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

923

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

80

Under HT2014 sökte 923 personer till Förskollärarprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 195 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 11 var män och 79 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 9 var män och 71 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö