Antagningspoäng för Förskollärarprogrammet, deltid vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-N1027

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.77 17.62 0.00 0.00 4.00
Urval 2 12.05 13.40 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Förskollärarprogrammet, deltid vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.77 i urvalsgrupp BI, 17.62 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

227

Antagna urval 1

68

Antagna urval 2

63

Under HT2018 sökte 227 personer till Förskollärarprogrammet, deltid vid Linnéuniversitetet varav 57 i första hand. Totalt antogs 68 personer i det första urvalet varav 2 var män och 66 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 63 personer varav 2 var män och 61 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 3% män och 97% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.57 17.41 0.10 4.00
Urval 2 12.80 13.60 99.99
För höstterminen år 2017 hade Förskollärarprogrammet, deltid vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.57 i urvalsgrupp BI, 17.41 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

424

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

100

Under HT2017 sökte 424 personer till Förskollärarprogrammet, deltid vid Linnéuniversitetet varav 176 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 7 var män och 103 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 7 var män och 93 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.00 15.58 0.25 3.00
Urval 2 13.70 14.55 0.05 3.00
För höstterminen år 2016 hade Förskollärarprogrammet, deltid vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.00 i urvalsgrupp BI, 15.58 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

401

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

90

Under HT2016 sökte 401 personer till Förskollärarprogrammet, deltid vid Linnéuniversitetet varav 102 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 4 var män och 106 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 4 var män och 86 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 96% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 17.63 0.35 4.00
Urval 2 15.70 17.17 0.20 3.00
För höstterminen år 2015 hade Förskollärarprogrammet, deltid vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 17.63 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

459

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

100

Under HT2015 sökte 459 personer till Förskollärarprogrammet, deltid vid Linnéuniversitetet varav 145 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 4 var män och 106 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 7 var män och 92 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö