Antagningspoäng för Förskollärarprogrammet distans vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-86500

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.32 18.68 0.80 4.00
Urval 2 17.75 18.46 0.70 4.00
Vårterminen år 2014 hade Förskollärarprogrammet distans vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 19.32 i urvalsgrupp BI, 18.68 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

1326

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

80

Under VT2014 sökte 1326 personer till Förskollärarprogrammet distans vid Linnéuniversitetet varav 566 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 2 var män och 78 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 1 var män och 79 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 2% män och 98% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö