Antagningspoäng för Freds- och utvecklingsprogrammet vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-41002

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.86 17.23 0.20 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Freds- och utvecklingsprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.86 i urvalsgrupp BI, 17.23 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

178

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

39

Under HT2020 sökte 178 personer till Freds- och utvecklingsprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 20 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 7 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 39 personer varav 9 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 14.87 0.45 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Freds- och utvecklingsprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.30 i urvalsgrupp BI, 14.87 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

294

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2018 sökte 294 personer till Freds- och utvecklingsprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 23 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 22 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 26 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.85 16.09 0.50 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Freds- och utvecklingsprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.85 i urvalsgrupp BI, 16.09 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

315

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

51

Under HT2017 sökte 315 personer till Freds- och utvecklingsprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 40 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 23 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 51 personer varav 15 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 15.67 0.55 3.50
Urval 2 13.70 14.50 0.40 3.50
För höstterminen år 2016 hade Freds- och utvecklingsprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 15.67 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

352

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 352 personer till Freds- och utvecklingsprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 48 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 26 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 17 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 15.54 0.70 3.00
Urval 2 16.80 14.71 0.60 3.00
För höstterminen år 2015 hade Freds- och utvecklingsprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 15.54 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

445

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 445 personer till Freds- och utvecklingsprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 45 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 26 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 17 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.21 15.98 0.80 4.00
Urval 2 16.17 13.90 0.75
För höstterminen år 2014 hade Freds- och utvecklingsprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.21 i urvalsgrupp BI, 15.98 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

464

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 464 personer till Freds- och utvecklingsprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 52 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 17 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 16 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö