Antagningspoäng för Fysikerprogrammet vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-61006

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 18.24 0.00 0.00 0.00
Urval 2 16.30 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Fysikerprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 18.24 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

25

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

5

Under HT2018 sökte 25 personer till Fysikerprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 2 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 8 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 5 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 93% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.95 14.33 0.45 0.00
Urval 2 15.50 14.33 0.45 99.99
För höstterminen år 2016 hade Fysikerprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 11.95 i urvalsgrupp BI, 14.33 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

69

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

29

Under HT2016 sökte 69 personer till Fysikerprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 24 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 26 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 29 personer varav 25 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.00 12.37 0.60 0.00
Urval 2 14.75 12.37 0.60 99.99
För höstterminen år 2015 hade Fysikerprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.00 i urvalsgrupp BI, 12.37 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

70

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

26

Under HT2015 sökte 70 personer till Fysikerprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 19 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 19 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 20 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.44 12.27 1.20 99.99 0.00
Urval 2 15.25 15.40 1.20 99.99
Höstterminen år 2014 hade Fysikerprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 13.44 i urvalsgrupp BI, 12.27 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

32

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 32 personer till Fysikerprogrammet vid Linnéuniversitetet varav 4 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 3 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 3 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö