Antagningspoäng för Fysisk aktivitet, Hälsa och Friluftsliv - Idrottsvetenskapligt program vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-41003

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.40 11.80 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Fysisk aktivitet, Hälsa och Friluftsliv - Idrottsvetenskapligt program vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 12.40 i urvalsgrupp BI, 11.80 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

249

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 249 personer till Fysisk aktivitet, Hälsa och Friluftsliv - Idrottsvetenskapligt program vid Linnéuniversitetet varav 45 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 46 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 22 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.00 15.40 0.15 3.00
Urval 2 11.30 15.40 0.40 99.99 3.00
För höstterminen år 2016 hade Fysisk aktivitet, Hälsa och Friluftsliv - Idrottsvetenskapligt program vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 13.00 i urvalsgrupp BI, 15.40 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

222

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

55

Under HT2016 sökte 222 personer till Fysisk aktivitet, Hälsa och Friluftsliv - Idrottsvetenskapligt program vid Linnéuniversitetet varav 39 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 41 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 24 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 14.91 0.50 3.50
Urval 2 11.62 12.57 0.15
För höstterminen år 2015 hade Fysisk aktivitet, Hälsa och Friluftsliv - Idrottsvetenskapligt program vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 14.91 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

327

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2015 sökte 327 personer till Fysisk aktivitet, Hälsa och Friluftsliv - Idrottsvetenskapligt program vid Linnéuniversitetet varav 63 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 34 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 41 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 17.38 0.65 4.00
Urval 2 15.30 13.52 0.30 3.00
För höstterminen år 2014 hade Fysisk aktivitet, Hälsa och Friluftsliv - Idrottsvetenskapligt program vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 17.38 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

382

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2014 sökte 382 personer till Fysisk aktivitet, Hälsa och Friluftsliv - Idrottsvetenskapligt program vid Linnéuniversitetet varav 80 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 32 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 36 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö