Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3/verksamhetsintegrerad p vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-N1023

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 15.05 0.65 0.00
Urval 2 15.25 15.00 0.25
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3/verksamhetsintegrerad p vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 15.05 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

206

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 206 personer till Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3/verksamhetsintegrerad p vid Linnéuniversitetet varav 45 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 3 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 2 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö