Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3/verksamhetsintegrerad p vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-N1007

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.00 13.45 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3/verksamhetsintegrerad p vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 13.00 i urvalsgrupp BI, 13.45 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

157

Antagna urval 1

34

Antagna urval 2

31

Under HT2020 sökte 157 personer till Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3/verksamhetsintegrerad p vid Linnéuniversitetet varav 36 i första hand. Totalt antogs 34 personer i det första urvalet varav 3 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 3 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.46 15.41 0.30 0.00 3.00
Urval 2 15.01 11.87 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3/verksamhetsintegrerad p vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.46 i urvalsgrupp BI, 15.41 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

155

Antagna urval 1

34

Antagna urval 2

31

Under HT2019 sökte 155 personer till Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3/verksamhetsintegrerad p vid Linnéuniversitetet varav 45 i första hand. Totalt antogs 34 personer i det första urvalet varav 2 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 2 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 14.61 0.40 0.00 0.00
Urval 2 14.01 12.96 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3/verksamhetsintegrerad p vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 14.61 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

161

Antagna urval 1

34

Antagna urval 2

31

Under HT2018 sökte 161 personer till Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3/verksamhetsintegrerad p vid Linnéuniversitetet varav 47 i första hand. Totalt antogs 34 personer i det första urvalet varav 2 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 2 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö