Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem/verksamhetsintegrerad profil vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-N1029

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.20 13.90 0.00 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem/verksamhetsintegrerad profil vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 13.20 i urvalsgrupp BI, 13.90 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

167

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

39

Under HT2018 sökte 167 personer till Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem/verksamhetsintegrerad profil vid Linnéuniversitetet varav 49 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 11 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 39 personer varav 16 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.48 15.90 0.40 3.00
Urval 2 12.11 12.57
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem/verksamhetsintegrerad profil vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.48 i urvalsgrupp BI, 15.90 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

183

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

32

Under HT2017 sökte 183 personer till Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem/verksamhetsintegrerad profil vid Linnéuniversitetet varav 47 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 12 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 7 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 15.30 0.65 3.00
Urval 2 14.20 14.60 0.35 3.00
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem/verksamhetsintegrerad profil vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 15.30 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

236

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

32

Under HT2016 sökte 236 personer till Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem/verksamhetsintegrerad profil vid Linnéuniversitetet varav 60 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 16 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 16 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.05 16.40 0.65 3.00
Urval 2 15.15 15.11 0.55 3.00
För höstterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem/verksamhetsintegrerad profil vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.05 i urvalsgrupp BI, 16.40 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

266

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

32

Under HT2015 sökte 266 personer till Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem/verksamhetsintegrerad profil vid Linnéuniversitetet varav 57 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 10 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 10 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö