Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-N1026

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.08 14.34 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 12.08 i urvalsgrupp BI, 14.34 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

262

Antagna urval 1

72

Antagna urval 2

54

Under HT2020 sökte 262 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Linnéuniversitetet varav 72 i första hand. Totalt antogs 72 personer i det första urvalet varav 8 var män och 64 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 54 personer varav 5 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.47 15.02 0.15 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 13.47 i urvalsgrupp BI, 15.02 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

301

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

52

Under HT2017 sökte 301 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Linnéuniversitetet varav 63 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 7 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 52 personer varav 5 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 16.44 0.60 3.00
Urval 2 14.30 15.71 0.20 3.00
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.80 i urvalsgrupp BI, 16.44 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

395

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 395 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Linnéuniversitetet varav 67 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 5 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 6 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 16.66 0.30 4.00
Urval 2 15.40 14.85 0.45 3.50
För höstterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 16.66 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

476

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 476 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Linnéuniversitetet varav 75 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 6 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 6 var män och 54 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 14.90 0.55 0.00
Urval 2 15.10 14.33 0.45 3.00
För höstterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.80 i urvalsgrupp BI, 14.90 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

379

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 379 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Linnéuniversitetet varav 67 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 0 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 2 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 3% män och 97% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö