Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-N1028

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.28 12.95 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 11.28 i urvalsgrupp BI, 12.95 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

207

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2018 sökte 207 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem vid Linnéuniversitetet varav 36 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 23 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 20 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.15 14.56 0.25 2.50
Urval 2 11.79 10.35
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.15 i urvalsgrupp BI, 14.56 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

290

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2017 sökte 290 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem vid Linnéuniversitetet varav 52 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 19 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 23 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 15.04 0.40 3.00
Urval 2 14.00 14.21 0.35 3.00
För höstterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 15.04 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

442

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2015 sökte 442 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem vid Linnéuniversitetet varav 65 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 19 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 23 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 15.30 0.50 3.00
Urval 2 14.70 13.90 0.30 3.50
För höstterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.60 i urvalsgrupp BI, 15.30 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

422

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 422 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem vid Linnéuniversitetet varav 67 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 18 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 19 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö