Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans åk 4-6/verksamhetsintegrerad profil vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-N1030

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.28 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans åk 4-6/verksamhetsintegrerad profil vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 13.28 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

130

Antagna urval 1

34

Antagna urval 2

29

Under HT2018 sökte 130 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans åk 4-6/verksamhetsintegrerad profil vid Linnéuniversitetet varav 26 i första hand. Totalt antogs 34 personer i det första urvalet varav 19 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 29 personer varav 14 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.09 14.71 0.60 0.00
Urval 2 13.52 0.40
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans åk 4-6/verksamhetsintegrerad profil vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.09 i urvalsgrupp BI, 14.71 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

132

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 132 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans åk 4-6/verksamhetsintegrerad profil vid Linnéuniversitetet varav 30 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 12 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 10 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.99 15.71 0.55 0.00
Urval 2 14.43 14.20 0.35
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans åk 4-6/verksamhetsintegrerad profil vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 20.99 i urvalsgrupp BI, 15.71 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

5

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

0

Under HT2016 sökte 5 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans åk 4-6/verksamhetsintegrerad profil vid Linnéuniversitetet varav 2 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 15.80 0.55 0.00
Urval 2 14.50 13.16 0.55
För höstterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans åk 4-6/verksamhetsintegrerad profil vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.60 i urvalsgrupp BI, 15.80 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

174

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

26

Under HT2015 sökte 174 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans åk 4-6/verksamhetsintegrerad profil vid Linnéuniversitetet varav 32 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 9 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 12 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.45 15.92 0.60 0.00
Urval 2 15.00 12.57 0.60
För höstterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans åk 4-6/verksamhetsintegrerad profil vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.45 i urvalsgrupp BI, 15.92 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

152

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2014 sökte 152 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans åk 4-6/verksamhetsintegrerad profil vid Linnéuniversitetet varav 36 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 9 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 7 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö