Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-N1031

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.20 13.26 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.20 i urvalsgrupp BI, 13.26 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

240

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

41

Under HT2017 sökte 240 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Linnéuniversitetet varav 42 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 24 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 41 personer varav 9 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 15.52 0.50 3.00
Urval 2 15.40 12.92 0.30 3.00
För höstterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 15.52 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

351

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 351 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Linnéuniversitetet varav 57 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 20 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 17 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 16.58 0.45 0.00
Urval 2 13.10 14.22 0.10 3.00
För höstterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 16.58 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

282

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 282 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Linnéuniversitetet varav 39 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 11 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 12 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö