Antagningspoäng för Hälsovetenskapliga programmet, inriktning biovetenskap vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-81004

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.67 16.30 0.00 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Hälsovetenskapliga programmet, inriktning biovetenskap vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.67 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

267

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2020 sökte 267 personer till Hälsovetenskapliga programmet, inriktning biovetenskap vid Linnéuniversitetet varav 64 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 3 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 5 var män och 64 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.27 15.20 0.00 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Hälsovetenskapliga programmet, inriktning biovetenskap vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.27 i urvalsgrupp BI, 15.20 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

221

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2019 sökte 221 personer till Hälsovetenskapliga programmet, inriktning biovetenskap vid Linnéuniversitetet varav 44 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 7 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 12 var män och 57 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.31 16.52 0.55 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Hälsovetenskapliga programmet, inriktning biovetenskap vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.31 i urvalsgrupp BI, 16.52 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

275

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2018 sökte 275 personer till Hälsovetenskapliga programmet, inriktning biovetenskap vid Linnéuniversitetet varav 47 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 6 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 11 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.95 16.05 0.60 99.99 3.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2017 hade Hälsovetenskapliga programmet, inriktning biovetenskap vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.95 i urvalsgrupp BI, 16.05 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

67

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

9

Under HT2017 sökte 67 personer till Hälsovetenskapliga programmet, inriktning biovetenskap vid Linnéuniversitetet varav 9 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 5 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 1 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.94 16.78 0.55 3.00
Urval 2 12.80 14.23 0.10 99.99 3.00
För höstterminen år 2016 hade Hälsovetenskapliga programmet, inriktning biovetenskap vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.94 i urvalsgrupp BI, 16.78 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

303

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 303 personer till Hälsovetenskapliga programmet, inriktning biovetenskap vid Linnéuniversitetet varav 62 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 10 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 8 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.45 14.95 0.55 3.00
Urval 2 12.90 10.48 0.25 3.00
För höstterminen år 2015 hade Hälsovetenskapliga programmet, inriktning biovetenskap vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.45 i urvalsgrupp BI, 14.95 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

133

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 133 personer till Hälsovetenskapliga programmet, inriktning biovetenskap vid Linnéuniversitetet varav 24 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 5 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 4 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 16.01 0.45 3.00
Urval 2 11.30 11.78 0.10 99.99 2.00
För höstterminen år 2014 hade Hälsovetenskapliga programmet, inriktning biovetenskap vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 16.01 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

352

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

80

Under HT2014 sökte 352 personer till Hälsovetenskapliga programmet, inriktning biovetenskap vid Linnéuniversitetet varav 62 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 11 var män och 68 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 16 var män och 63 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö