Antagningspoäng för Human Resource Management - personalledning och organisationsutveckling vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-71005

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.28 17.00 0.70 0.00 4.00
Urval 2 16.77 16.15 0.65 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Human Resource Management - personalledning och organisationsutveckling vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.28 i urvalsgrupp BI, 17.00 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

739

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

75

Under HT2020 sökte 739 personer till Human Resource Management - personalledning och organisationsutveckling vid Linnéuniversitetet varav 131 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 23 var män och 87 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 10 var män och 65 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.04 16.65 0.70 0.00 4.00
Urval 2 15.42 15.58 0.70 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Human Resource Management - personalledning och organisationsutveckling vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.04 i urvalsgrupp BI, 16.65 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

666

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

90

Under HT2019 sökte 666 personer till Human Resource Management - personalledning och organisationsutveckling vid Linnéuniversitetet varav 127 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 33 var män och 107 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 27 var män och 63 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 16.87 0.80 0.00 3.00
Urval 2 16.73 16.65 0.85 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Human Resource Management - personalledning och organisationsutveckling vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 16.87 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

799

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

65

Under HT2018 sökte 799 personer till Human Resource Management - personalledning och organisationsutveckling vid Linnéuniversitetet varav 134 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 21 var män och 79 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 15 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.59 17.10 0.85 3.00
Urval 2 17.44 17.15 0.85 3.00
För höstterminen år 2017 hade Human Resource Management - personalledning och organisationsutveckling vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.59 i urvalsgrupp BI, 17.10 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

871

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 871 personer till Human Resource Management - personalledning och organisationsutveckling vid Linnéuniversitetet varav 136 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 27 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 18 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.05 17.80 0.90 0.00
Urval 2 17.10 17.80 0.90
För höstterminen år 2016 hade Human Resource Management - personalledning och organisationsutveckling vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 18.05 i urvalsgrupp BI, 17.80 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

869

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 869 personer till Human Resource Management - personalledning och organisationsutveckling vid Linnéuniversitetet varav 130 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 22 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 14 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 17.98 0.90 3.00
Urval 2 18.20 17.98 0.90 3.00
För höstterminen år 2015 hade Human Resource Management - personalledning och organisationsutveckling vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 17.98 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

859

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

52

Under HT2015 sökte 859 personer till Human Resource Management - personalledning och organisationsutveckling vid Linnéuniversitetet varav 127 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 21 var män och 73 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 52 personer varav 11 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.55 16.90 0.90 0.00
Urval 2 17.52 17.02 0.90
För höstterminen år 2014 hade Human Resource Management - personalledning och organisationsutveckling vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.55 i urvalsgrupp BI, 16.90 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

800

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 800 personer till Human Resource Management - personalledning och organisationsutveckling vid Linnéuniversitetet varav 110 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 19 var män och 76 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 13 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö